Heraldica Slovenica

Pokrajine.com

Predlogi grbov in zastav bodočih slovenskih pokrajin

Slovenija je v procesu teritorialne členitve države na pokrajine in ureditve njihovega pravnega statusa. Ustava Republike Slovenije namreč v 143. členu že dolgo določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti. Zato smo, z namenom doseganja širšega družbenega konsenza, med pripravami temeljne pokrajinske ureditve izdelali izhodišča za njihove simbole.

Izhodišča predlogov:

  1. Meje bodočih pokrajin še niso določene, prav tako ni določeno niti njihovo število.
  2. Imena pokrajin so simbolična. Končna odločitev bo podana ob ustanovitvi.
  3. Izdelali smo grbe in zastave, ki zaobsegajo nekdanje deželne meje in območja trenutnih statističnih regij.
  4. Število izdelanih predlogov odgovarja teritorialni členitvi države na tri ali več pokrajin. Nabor predlogov je prilagodljiv ne glede na njihovo končno število.
  5. Grbi slovenskih zgodovinskih dežel, mest in trgov spadajo med starejše v Evropi in so pomemben del slovenske kulturne dediščine. Prav zato najbolj ustrezajo temelju pokrajinske simbolike.
  1. Zastave so na dva zastavoslovna načina izpeljane iz grbov: v obliki klasičnih srednjeevropskih zastav z vodoravnimi barvnimi progami in v obliki t. i. heraldičnih zastav, ko vsebino ščita preslikamo na zastavino ruto. Pri končni odločitvi se izbere eno izmed predlaganih zastav.
  2. Zastave z vodoravnimi barvnimi progami uporabljajo dve ali tri proge in s kombiniranjem le-teh zagotavljajo unikatnost znotraj države. Zastave vedno uporabljajo barve, ki so izražene v odgovarjajočih grbih. Grbi pa so dodani na zastave, da se zagotovi dovolj jasna unikatnost tudi zunaj države.
  3. V grboslovju zlata barva odgovarja rumeni in srebrna beli.
×